HKSEIC ENGLISH | 聯絡我們


fb

生、老、病、死陪月社企私家看護社企 - 服務概覽- 聯絡我們 陪診社企 善終社企

聯絡我們

私家看護社企

查詢熱綫:
傳真:
電郵:

2152 1928
2152 1929
raymond@seic.hk

(若需陪診服務,請直接致電查詢及登記)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2013 香港社會企業策劃有限公司 版權所有